Helnæs Strand

Lystfiskeri ved Helnæs Strand.

Helnæs Strand – info

Helnæs Strand er den østligste fiskeplads på Helnæs. Der er ingen fredningsbælter/fredningszoner langs denne fiskeplads. Pladsen er forholdsvist åben, men bakkerne bagved giver en smule læ for vestenvinden samt vind fra nordvest.

Fiskepladsen er fuld af badekar, revler dækket af ålegræs og ålegræsbælter. Bunden er hård. Havørrederne kan fanges langt ude og langt inde. Pladsen er ikke specielt god i lavvande, da den er lavvandet i forvejen og ålegræsset er at finde overalt.

Der er ikke én del af denne fiskeplads frem for en anden der er bedst. Fisker man ud mod Sydtap og lidt væk fra denne plads, mod vest, er historien dog en ganske anden. Den del af strækningen efter fiskepladsen er at foretrække. De lidt dybere badekar og den lidt dybere strækning overordnet set, holder ofte fisk uanset årstid.

Pladsen i det lavvande område er fuld af hornfisk fra maj og 1-2 måneder frem.

Fiskearter og årstider

Havørreder: Man kan primært fange havørreder om foråret og om efteråret langs pladsen. Under milde vintre er pladsen dog ganske givende langs den vestligste del – ud ad bugten.

Hornfisk: Fra maj og ca. 1-2 måneder frem, kan der være uhyre mange hornfisk langs fiskepladsen. Perioden svinger fra år til år. Langt de fleste er at finde over ålegræsbælterne og revlerne.

Agn til fiskearter ved Helnæs Strand

Havørreder: Man kan både fange havørrederne med fluer, blink og kystwoblere. Men også fiskeri med bombardaflåd og fluer eller fjordrejer er effektivt.
Brug kun blink der kan fiskes højt langs denne fiskeplads på Helnæs. Ålegræsset står ofte højt, desuden er gennemsnitsdybden kun 65-70 cm. Knægten, OGP Silling, Nemo – fra Scandic Lures, ABU Sölv Rull, eller Baronessen fra JK Paint, er alle gode blink til det formål.
Blinkene er alle aflange, smalle og har en forholdsvis rolig gang i vandet.
Også kystwoblere såsom Savage Gear Sandeel, Otto Poulsen-wobleren og Tuwub alle gode til denne fiskeplads.
Fluernes form er ikke vigtig på noget tidspunkt. Bare de er mere aflange end runde. Farven er til gengæld uhyre vigtig. Brug kobber, brun/sort, lyserød, grå, hvid/grøn m.fl. Størrelsen finder man på dagen, ganske som man gør det med blinkene eller kystwoblerne.

Hornfisk: Hornfiskene hugger på det samme som bruges til havørrederne. Det er derfor ikke nødvendigt at bruge andet. På den måde udelukker man ikke nogen fangstmuligheder. En prop og et stykke sild eller brisling, kan også bruges til hornfiskene. En reje kan også sættes på krogen med stor effektivitet.

Tilgængelighed og parkering

Fiskepladsen er behagelig at vadefiske langs og let tilgængelig.

Man kan parkere tæt på vandet. Se hvor her: Parkering…

Knæk og bræk ved Helnæs Strand.

Jari – Lystfiskeri Danmark


Se også denne fiskeplads, som grænser op til stranden: Sydtap…


error: Content is protected !!